Sunday, February 22, 2009

Sejauhmanakah pelaksanaan pendidikan inklusif ini memberi kesan kepada murid berkeperluan khas.

Inklusif bermaksud memasukkan atau menginklusifkan murid berkeperluan khas dengan murid biasa di dalam satu kelas yang sama. Kedua-dua murid akan berinteraksi sosial sesama mereka dan bekerjasama dalam menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Apa pandangan anda?????

No comments:

Post a Comment